Ekonomisk ordlista

På den här sidan reder vi ut knepiga ekonomiska begrepp.

A

Amortera

Amortera betyder att betala tillbaka på lån.

Läs mer om amortering.

Annuitet

Annuitet.

 

Läs mer om annuitet.

Amorteringskrav

B

Bankdag

Bankdag

 

Läs mer om bankdag.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är i Sverige en notering hos ett kreditupplysningsföretag som betyder att en person eller organisation anses vara en opålitlig betalare.

Läs mer om betalningsanmärkningar.

Blancolån

När man pratar om blancolån så menar man lån utan säkerhet.

Läs mer om blancolån.

Bindningstid

Läs mer om bindningstid.

Borgenär

Läs mer om borgenär.

Bunden ränta

Bunden ränta är samma sak som fast ränta. Vid fast ränta påverkas inte månadsbetalningarna om ränteläget ändras, vilket betyder att man inte behöver betala mer om räntan går upp.

Läs mer om fast ränta.

Borgensman

Läs mer om borgensman.

 

Bottenlån

Läs mer om bottenlån.

 

C

D

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som tas ut som ersättning för att en betalning gjorts efter fordrans förfallodag.

Läs mer om dröjsmålsränta.

Denuntiation

Läs mer om denuntiation

E

Effektiv ränta

Den effektiva räntan räknas ut genom att slå ihop alla kostnader som finns i samband med ett lån.

Läs mer om effektiv ränta.

F

Fast ränta

Vid fast ränta påverkas inte månadsbetalningarna om ränteläget ändras, vilket betyder att man inte behöver betala mer om räntan går upp.

Läs mer om fast ränta.

Förfallodag

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning.

Läs mer om förfallodag.

Fullmakt

 

 

G

Gåvobrev

läs mer om gåvobrev.

Gäldenär

Läs mer om gäldenär.

H

Högkostnadskredit

En högkostnadskredit är en kredit med effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter.

Läs mer om högkostnadskrediter.

I

Inlåning

Läs mer om inlåning.

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti innebär att staten ersätter ditt förlorade sparkapital ifall banken går i konkurs.

Läs mer om insättningsgaranti.

IBAN

Läs mer om IBAN.

Inkasso

Läs mer om inkasso.

J

Juridisk Person

Läs mer om juridisk person.

Jämkning

Läs mer om jämkning.

K

Kapitalskuld

Läs mer om kapitalskuld.

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör konsumenter.

Läs mer om konsumentverket.

Kontantinsats

Läs mer om kontantinsats.

Kredit

En kredit är ett form av lån där kredittagaren tillåts använda en viss summa pengar under en bestämd tidsperiod.

Läs mer om kredit.

Kreditprövning

Kreditprövningar utförs för att kontrollera att låntagaren har möjlighet att betala tillbaka lånet.

Läs mer om kreditprövning.

Kreditupplysning

Kreditupplysningen är det som ligger till grund för om långivaren vill låna ut pengar eller inte.

Läs mer om kreditupplysning.

L

M

Medkontohavare

Läs mer om medkontohavare.

Medlåntagare

Läs mer om medlåntagare.

Marginalskatt

N

Nominell ränta

Den nominella räntan anges som en procentsats på lånebeloppet och beskriver den faktiska räntan som långivaren tar på ett år. 

Läs mer om nominell ränta.

O

P

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift är en avgift som tillkommer om man inte betalar sina räkningar i tid.

Läs mer om påminnelseavgift

Pantbrev

Pantbrev är ett dokument som används för att ta ett lån. Pantbrev används oftast i samband med bostadsköp och fungerar som pant på ditt lån eftersom det är omöjligt att lämna in själva fastigheten.

Läs mer om pantbrev.

Q

R

Rak ammortering

Rak amortering betyder att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle.

Läs mer om rak amortering.

Referensränta

Referensräntan motsvarar reporäntan avrundat uppåt till närmaste halva procentenhet.

Läs mer om referensräntan.

Reporänta

Reporäntan är Sveriges styrränta och är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till, och själv lånar för, av de svenska bankerna.

Läs mer om reporänta.

Ränta

Ränta är ett brett begrepp för en kostnad som ingår när man lånar pengar, men det kan främst delas in i två kategorier: inlåningsränta och utlåningsränta.

Läs mer om ränta.

Räntetak

Räntetak är en maxränta.

Läs mer om räntetak.

Rörlig ränta

Med rörlig ränta kan summan man betalar förändras då räntesatsen styrs av marknadsräntan eller något index.

Läs mer om rörlig ränta.

S

Skuldebrev

Skuldebrev är ett dokument som skrivs på när du lånar pengar hos banken.

Läs mer om skuldebrev.

Saldo

Läs mer om Saldo.

T

Topplån

Läs mer om topplån.

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Övertrassering

 

Läs mer om övertrassering.