Vad är påminnelseavgift?

Påminnelseavgift är en avgift som tillkommer om man inte betalar sina räkningar i tid. En påminnelseavgift är inte momspliktig.