Hoppa till innehåll
Ordlista

Dröjsmålsränta

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som tas ut som ersättning för att en betalning gjorts efter fordrans förfallodag. Dröjsmålsräntan regleras av räntelagen, vars villkor gäller förutsatt att parterna inte kommit överens om annat. I lagen står det bland annat att dröjsmålsränta kan debiteras tidigast 30 dagar efter att en faktura skickats ut, men då måste det framgå tydligt på fakturan. Om det först i en betalningspåminnelse står att en dröjsmålsränta kommer tas ut kan det först göras 30 dagar efter att påminnelsen skickades. Även om det är en vanlig åtgärd väljer företagen helt själva om en betalningspåminnelse ska skickas ut eller inte. De kan också välja att direkt skicka ärendet vidare till ett inkassoföretag.

Detta gäller dock bara för privatpersoner. När det handlar om en faktura mellan två näringsidkare kan dröjsmålsränta tas ut utan föregående upplysning.

Enligt räntelagen ska dröjsmålsräntan uppgå till 8 procentenheter plus referensräntan, om inte annat är avtalat. Dröjsmålsräntan är angiven i en räntesats per år. 

Räkneexempel:

Den 1/3 får du en faktura på 10 000 kr som förfaller den 1/4. På den står det att dröjsmålsränta kommer att tas ut efter förfallodagen. Du glömmer bort att betala fakturan och kommer på det 15 dagar senare. Eftersom du är 15 dagar sen med betalningen kommer en dröjsmålsränta debiteras. Summan kommer att uppgå till:

(räntesatsen + referensräntan) * antal dagar efter förfallodatum * fakturabeloppet / 365

I detta fallet: 

(0,08 + 0,00) * 15 * 10.000 / 365 = 32,88 kr. att betala.