Hoppa till innehåll
Ordlista

Effektiv ränta

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Effektiv ränta

För att få en verklig bild av ett lån kostar dig kan det vara bra att titta på den så kallade effektiva räntan. Den effektiva räntan är den totala kostnaden för lånet, omvandlat till en årlig ränta

Om du vill den själv använder du dig av denna formeln: X = A(k) x (1 + X)^-t(k)

  • X är den effektiva räntan,
  • m är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden,
  • k är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ km,
  • Ck är storleken på kreditutnyttjande nr k,
  • tk är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0,
  • n är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden,
  • j är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden,
  • Dj är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning,
  • sj är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning.

Det kan vara knepigt att räkna ut den effektiva räntan på egen hand, bara för att jämföra olika lån. Av den orsaken måste långivaren enligt lag ange den effektiva räntan i marknadsföringen, förköpsinformationen, samt det enskilda avtalet.

Däremot kan den effektiva räntan också vara missvisande. Särskilt när det kommer till smslån som har en kort löptid. Om ett smslån har en löptid på mindre än ett år beräknas den effektiva räntan som om lånet förlängs upp till tolv månader. Därför kan den effektiva räntan uppgå till flera tusen procent. 

Ett vanligt missförstånd är att ett lån på 1000 kr. med en effektiv ränta på 2000 procent och som ska återbetalas efter 30 dagar kostar 20.000 kr. Men så är det helt enkelt inte.

Utöver den effektiva räntan måste långivare nu också ange den totala kostnaden för lånet. Detta kan vara ett bättre verktyg att använda dig av om du står inför att ta ett smslån.