Hoppa till innehåll
Ordlista

Förfallodag

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Förfallodag

Förfallodag är det datum då en fordran förfaller till betalning, alltså det datum då en faktura, ränta eller lån senast skall vara betald. Förfallodagen ska alltid finnas angiven på fakturan.