Hoppa till innehåll
Ordlista

Juridisk Person

Juridisk person är ett begrepp för en grupp eller sammanslutning som har egen rättskapacitet. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar, ådra sig skulder och uppträda i domstol. En juridisk person kan skydda sina ägare från personligt ansvar. 

 

I Sverige är till exempel staten, kommuner och landsting juridiska personer. Även en ideell förening blir en jurdisk person om den bildats på rätt sätt. 

 

Enligt lagen behöver de flesta juridiska personer ett organisationsnummer.