Vad är topplån?

Topplån är vanligtvis delen av ett bostadslån som ligger i intervallet 70% - 85% av köpeskillingen vid ett fastighetsköp. Topplån har högre risk än ett bottenlån eftersom en prisnedgång i första hand drabbar topplånet. Eftersom topplånet har en högre risk brukar det generellt ha en högre ränta än ett bottenlån.