Hoppa till innehåll
Ordlista

Kredit

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Kredit

En kredit är ett form av lån där kredittagaren tillåts använda en viss summa pengar under en bestämd tidsperiod. Att bli beviljad kredit gör det möjligt att spendera pengar som man inte har just där och då. En kredit kan vara både köp på avbetalning och lån av pengar. När den bestämda tidsperioden, som kallas för kredittiden, löpt ut måste kredittagaren förutom skulden också betala en avgift. Avgiften är oftast i form av en ränta på kreditbeloppet. 

I konsumentkreditlagen står det vilka rättigheter och skyldigheter båda parterna har i samband med en kreditgivning. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att säljaren eller kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen.

I lagen ingår också något som kallas för “god kreditgivningssed”. Det innebär att kreditgivaren enligt lag måste vara ärlig och transparent angående de villkor som gäller kreditavtalet. Du ska bland annat få de förklaringar du behöver för att förstå vad avtalet innebär och vilka kostnaderna kommer att bli för dig.

Att använda kreditkort eller kontokredit är ett smidigt sätt att betala med krediter. Man kan också se det som en buffert för oväntade kostnader. Vid ansökan om kreditkort görs en kreditupplysning för att undersöka konsumentens ekonomiska situation. Finns det då betalningsanmärkningar i konsumentens namn blir ansökan sällan godkänd. 

I slutet av varje månad kommer en faktura som listar alla utgifter som betalats med kreditkortet.  Flera kreditkortsleverantörer erbjuder kredit utan ränta om du betalar tillbaka hela skulden innan fakturans förfallodag.