Hoppa till innehåll
Ordlista

Amortering

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Amortering

Amortering är oftast när man betalar av delar på en skuld, men kan även i vissa fall avse hela skuldbeloppet. Hur man amorterar kan se lite olika ut, beroende på amorteringsplan. Amorteringsfritt lån är ett lån där man inte gör några delbetalningar utan betalar tillbaka hela lånet vid löptidens slut. 

Rak amortering betyder att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Detta betyder att utgiften minskar över tid eftersom kapitalskulden minskar och därmed också räntekostnaden.

För ett annuitetslån är det ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Räntedelen av beloppet minskar över tid i takt med att skulden sjunker, men amorteringsdelen ökar. Fördelen med annuitetslån är att beloppen vid de första betalningarna blir lägre än vid rak amortering.

Under 2016 infördes det ett amorteringskrav för nya bolån som innebär att det måste amorteras minst 1 procent av lånebeloppet per år och i mars 2018 kom ett nytt amorteringskrav som går ut på att hushåll som tar ett nytt bolån på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten, får extra amortering. De ska utöver det befintliga amorteringskravet även betala 1 procent extra av bolånet per år.