Hoppa till innehåll
Ordlista

Denuntiation

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Denuntiation

Denuntiation krävs vid överlåtelse av ett enkelt skuldebrev. Överlåtelsen av skuldebrevet blir först giltigt när låntagaren (gäldenären) har blivit informerad om att skulden har en ny fordringsägare (borgenär). För innehavarskuldebrev krävs ingen denuntiation eftersom de redan från början är avsedda att fritt överlåtas. 

I praktiken kan denuntiation gälla när en hyresbostad säljs och hyresgästerna i fortsättningen ska betala sin hyra till en ny värd. Om man som ny borgenär inte meddelar gäldenären att skuldebrevet har fått en ny ägare  kan den nye fordringsägaren inte kräva tillbaka pengar som felaktigt betalats till den tidigare långivaren.

Det finns egentligen inga formella krav hur en denuntiation ska gå till, utan det räcker att denuntiationen har skickats ut för att överlåtelsen ska vara giltig. Den vanligaste formen av denuntiation är att man skickar ett skriftligt meddelande.