Vad är fast ränta?

Inlåning

Vid fast ränta binds pengarna under en längre tid. Det ger banken en extra säkerhet, eftersom de vet att pengarna ligger kvar till deras förfogande. I kompensation erbjuder de dig en mycket högre sparränta. Nackdelen med bundna lån är att det kan tillkomma stora kostnader för att röra pengarna. Antingen i form av höga avgifter eller så sänker banken din sparränta. 

Utlåning

Fast ränta vid utlåning innebär att man binder den under en bestämd tid. Med fast ränta kan det vara lättare att ha koll på sina månadskostnader. Det kan också vara tryggt att inte behöva betala mer i räntekostnad oavsett om marknadsräntan börjar stiga. Fast ränta brukar vara dyrare än rörlig ränta.

Snabblån har oftast fast ränta eftersom de löper under så kort tid.