Hoppa till innehåll
Ordlista

Pantbrev

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Pantbrev

Pantbrev är ett dokument som används för att ta ett lån. Pantbrev används oftast i samband med bostadsköp och fungerar som pant på ditt lån eftersom det är omöjligt att lämna in själva fastigheten. Pantbrevet är utfärdat på ett visst belopp baserat på det pantsatta objektets värde. I Sverige ansvarar Lantmäteriet för pantbrevs- och inteckningsverksamheten genom pantbrevssystemet och samarbetar med banker, kreditinstitut och större fastighetsbolag. Ett pantbrev kan utfärdas både i pappersform och digitalt. Idag är det vanligast att det sköts digitalt, dels av säkerhetsskäl men också för att alla stora banker är anslutna till pantbrevssystemet. 

När man sätter något i pant betyder det att man lämnar in något som säkerhet. På en pantbank kan det vara så att man t.ex. lämnar in en antikvitet som pant. Antikviteten fungerar som säkerhet för pantbanken då de har möjlighet att sälja den ifall du inte har möjlighet att betala tillbaka ditt lån. Ett pantbrev fungerar på samma sätt, med skillnaden att det man lämnar som pant står skrivet i ett dokument istället för att man lämnar in den fysiska produkten.

Beloppet på ditt pantbrev varierar beroende på hur mycket du behöver låna vid köp av t.ex. en lägenhet. I fallet med pantbrev är det så att beloppet inte täcker hela kostnaden för det som är pantsatt. Vilket gör att den som har pantbrevet (oftast banken) har rätt att kunna kräva att du som låntagare ska sälja din lägenhet ifall du inte kan betala ditt lån.

Om du har ett aktivt pantbrev och säljer din bostad så tas pantbrevet över av köparen som i sin tur använder det för att kunna ta nya lån. Om beloppet på pantbrevet inte täcker lånet för den nya köparen så behöver de teckna ytterligare ett pantbrev trots att de övertagit ditt.

Det finns möjlighet att utfärda ett pantbrev utöver taxeringsvärdet, men det vanligaste är att pantbrev utfärdas inom fastighetens taxeringsvärde. Det går inte att sälja en fastighet utan att pantbrev medföljer. Det går alltså inte att förstöra eller kasta bort ett pantbrev.