Hoppa till innehåll
Ordlista

Skuldebrev

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Skuldebrev

Skuldebrev, även kallat revers, är ett dokument som skrivs på när du lånar pengar hos banken. I vardagligt tal brukar man prata om låneavtal eller kreditavtal. Skuldebrevet fungerar sedan som ett kvitto för skulden och skänker trygghet till den som lånat ut pengarna. Skuldebrevet ska innehålla information om hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen. Exempel på skuldebrev är ett förlagsbevis eller en obligation. 

Skuldebrev ska innehålla:

  • Skuldbelopp
  • Uppgifter om långivare och låntagare
  • Räntesats, amorteringsvillkor och räntevillkor
  • Information om upplägningsavgift och aviavgift
  • Vad som gäller vid försenad betalning

Ett skuldebrev är aktivt så länge man har delar av skulden kvar. När hela skulden är betald och skuldebrevet har fyllt sitt syfte är det viktigt att be om att få tillbaka skuldebrevet och kassera det så att man inte behöver betala samma skuld igen. 

Enkla skuldebrev är riktade mot en person och skrivs oftast mellan två personer. I skuldebrevet ska det tydligt framgå vem det är som är skyldig pengar och vem det är som ska få betalt. Ett enkelt skuldebrev är inte klassat som ett värdepapper.

Löpande skuldebrev finns i två olika typer, orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Vid fallet för ett orderskuldebrev är mottagaren av betalningen en namngiven långivare. Vid fallet för innehavarskuldebrev är det dock ställt direkt till mottagaren. Det innebär att det är den som har skuldebrevet som har rätten att få betalningen. 

Löpande skuldebrev kan överlåtas till en annan person. Om flera personer undertecknat ett skuldebrev är de solidariskt ansvariga för att innehavaren får betalt.