Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld. Skulden kan bestå av pengar, varor eller tjänster. Om skulden består i pengar så kallas gäldenären för penninggäldenär och gäller det andra tjänster eller varor kallas gäldenären för naturagäldenär. Den som gäldenären har en skuld till kallas för borgenär.

 

En gäldenär är oftast en privatperson som lånar pengar av en bank. En naturagäldenär förekommer till exempel när ett företag betalat i förskott till ett annat företag för att utföra en viss tjänst. Då står företaget som mottagit betalningen som naturagäldenär tills dess att tjänsten är utförd. 

 

Gäld är ett juridiskt begrepp som syftar på en förpliktekse att betala tillbaka en summa pengar.