Vad är kapitalskuld?

Kapitalskulden är det belopp som du faktiskt lånar. Om du sedan amorterar på det som du lånat så sjunker din kapitalskuld med amorteringsbeloppet.