Hoppa till innehåll
Ordlista

Borgensman

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Borgensman

Borgensman är den som går i god för någon som vill ta ett lån, vilket betyder att borgensmannen åtar sig gäldenärens skyldighet att fullgöra ett åtagande eller betala en skuld om inte gäldenären kan eller vill det. Borgensmannen ställer alltså inte upp med någon säkerhet, utan åtar sig istället att fullfölja den skyldighet som gäldenären har. 

Åtar man sig att bli borgensman kan det påverka ens egna möjligheter att själv bli beviljad ett lån. Därav bör du tänka en extra gång innan du går i god som borgensman för någon annan.

Om du önskar att använda en borgensman för ditt nya lån har vi listat lån med borgensman. Tänk på att din medsökande behöver lämna uppgifter och ibland även vara redo med BankID.