Allmänna villkor

§1 Personuppgifter
Alla ansökningar om lån eller annan inhämtning av personuppgifter hanteras av de samarbetspartners (långivare) som förekommer på vår sajt. Personuppgifter som anges vid anmälan till Comparias nyhetsbrev sparas i vår egen databas och lämnas ej ut till tredje part. Dessa personuppgifter kan användas för utskick av nyheter, reklam och erbjudanden i e-postformat.

Comparias inhämtning av personuppgifter följer Datainspektionens föreskrifter samt PUL. Enligt personuppgiftslagen har kund rätt att kräva ett utdrag en gång per år av den information som Comparia sparat. Om du önskar att få ta del av denna information ska du skriftligen begära detta genom att skicka ett mejl info@comparia.se.

§2 Ansvar
Inom ramen för Comparia tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Comparia och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats.

Vi hänvisar till respektive kreditbolag där du ansöker om lån för att ta del av de allmänna villkoren som gäller för själva lånet.

Comparia avråder från att låna om du har betalningssvårigheter eller låg inkomst. Vi tar ej ansvar för skador eller konflikter beträffande avtal eller överenskommelser mellan långivare och dig som privatperson. Comparia kan ej krävas på ersättning för skador eller ses som delaktig i e.v tvister som uppstår mellan dig som låntagare och långivaren.

§3 Immateriella rättigheter
Comparia innehar, om inget annat anges, de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt på Comparia.se. Det gäller även bakomliggande kodning.

§4 Ändring av allmänna villkor
Dessa allmänna villkor kan ändras i framtiden. Håll dig därför uppdaterad om de allmänna villkoren.