Hoppa till innehåll
Ordlista

Räntetak

Uppdaterad
Comparia.se » Ekonomisk ordlista » Räntetak

När du förhandlar om ett bolån kan du komma överens med banken om ett så kallat räntetak. Räntan baseras då på den rörliga tremånadersräntan, men bara upp till en viss gräns. Stiger räntan över gränsen följer dina kostnader inte längre med.

Det kan vara en lättnad att ha ett tak på månadsräntan, eftersom du inte riskerar att behöva flytta på grund av oförutsägbara räntekostnader.

Som kostnad för räntetaket betalar du en premie, oftast i form av en procentsats på den rörliga tremånadersräntan. Premien baseras på saker som avtalets längd, det överenskomna räntetaket, ränteläget och bankens bedömning av kommande ränteutveckling.

Räntetak på högkostnadskrediter är en lag som trädde i kraft den 1 september 2018. Räntetaket innebär att långivaren aldrig får ta ut högre kreditränta eller dröjsmålsränta för högkostnadskrediten än referensräntan plus 40 procentenheter.