Hoppa till innehåll
Comparia.se » Blogg » Överklaga parkeringsböter – är det möjligt?

Överklaga parkeringsböter – är det möjligt?

Den svidande känslan av att få en parkeringsböter är påtaglig, det är något de flesta kan hålla med om. I många fall kan det även vara minimala misstag som får en dyr konsekvens. Naturligt så söker vi möjligheter att bli av med problemet, det leder oss till frågan: är det möjligt att överklaga en parkeringsböter?

Det finns generellt två typer av parkeringsböter, de som utfärdas av Transportstyrelsen på kommunal mark men även parkeringsbolag på privat mark, som kallas kontrollavgift.

Enligt Polisen

En parkeringsböter betalas till Transportstyrelsen men överklagas hos Polisen. Det innebär att du måste betala din böter, för att sedan skicka in en överklagan och bestrida din böter. Överklagan behöver innehålla en beskrivning av vad som hände, gärna med dokumentation.

Enligt Polisens hemsida är följande anledningar inte godkända för att bli friad från en böter, Polisen tar nämligen inte hänsyn till mänskliga faktorn.

  • Du har skrivit in fel uppgifter i appen/vid automaten
  • Parkeringstillståndet var inte synligt för parkeringsvakten
  • Du hade ett viktigt ärende
  • Du missade skyltningen

Enligt privata parkeringsbolag

Om du fått en kontrollavgift av t.ex. Aimo Park, Apoca eller Parkster finns det även där möjlighet att överklaga. Vår uppfattning på Comparia under denna undersökning är att de kan vara snällare i sin bedömning och kan godkänna vissa anledningar Polisen direkt avfärdade.

Godkända orsaker för en överklagan enligt Aimo Park:

  • Felvänd biljett
  • Akut sjukdom
  • Stulet fordon
  • Akuta fel på bilen
  • Formella fel

Är det värt överklaga en parkeringsböter?

Vår uppfattning är att det med mänskliga faktorer är svårt att bli beviljad en överklagan på parkeringsböter. Har dock ett formellt fel begåtts av parkeringsvakten, och du har tillräckligt med bevis, går det att få pengarna tillbaka. Rätt ska vara rätt och vi uppmanar dig i ett sådant fall att göra en överklagan.

Grundar sig dock din överklagan i en bitterhet kommer det med stor sannolikhet vara lönlöst.