Hoppa till innehåll
Comparia.se » Blogg » Barnbidrag – så fungerar det

Barnbidrag – så fungerar det

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd för dig med barn. Det är Försäkringskassan som ansvarar för stödet och stödet betalas ut varje månad. Syftet med stödet är att hjälpa till med kostnader för mat, kläder och andra basala omkostnader ett barn medför.

Vem får barnbidrag?

Barnbidrag betalas ut till föräldrar/vårdnadshavare. För att få stödet utbetalat behöver förälder och barn vara skrivet i Sverige, resten sköts automatiskt. Beloppet delas lika mellan två föräldrar om inget annat anges. Utbetalning sker den 20:e varje månad.

Hur långe får man stödet?

Utbetalningar sker till och med att barnet fyller 16 år och betalas ut direkt när barnet föds. Om ni har adopterat börjar betalningen ske så fort bekräftelse som vårdnadshavare har gjorts.

Hur mycket är barnbidraget 2024?

Barnbidraget för 2024 är 1250 kr per barn. För varje ytterligare barn ni har betalas ett tillägg som börjar på 150 kr utöver det ordinarie barnbidraget.

Exempel en familj med 3 barn:

  • Barnbidrag 3750 kr (1250 x 3)
  • Tillägg 739 kr

Totalt 4480 kr i barnbidrag får alltså en familj med 3 barn.

Om du tyckte läsningen var intressant kan vår guide om månadspeng vara aktuell läsning för dig. Den bygger på undersökning från flera banker vilket ger en bra inblick i hur månadspengen ser ut i landet.