Hoppa till innehåll
Comparia.se » Blogg » Hushållens lån i Sverige

Hushållens lån i Sverige

De svenska hushållens skulder ökar och den totala utlåningen till svenska hushåll var i december 2019 3445 miljarder kronor. Den största andelen lån gäller för att finansers sin bostad, de vill säga hus, radhus, bostadsrätter och fritidshus.

Bolånen i Sverige

I Sverige äger ungefär 65% av befolkningen sin egen bostad och 80% av dessa har därmed också ett bolån. I förhållande till andra länder liknar vi Norge, Danmark och Nederländerna. På andra sidan, de länder med låg andel bolån är Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Siffrorna har vi hämtat från Svenska Bankföreningen.

Vid bolån lämnas bostaden som säkerhet för lånet, och banken kan alltid begära in den säkerheten om låntagaren inte har råd att betala.

andel bolån per land

Hushållens lån utan säkerhet

Skulder där det inte finns någon säkerhet för banken kallas just lån utan säkerhet, ibland även för blancolån eller privatlån. Andelen lån i hushållen av denna typ utgör endast 6 procent och den vanligaste anledningen är för att göra ett bilköp. I denna kategori faller även mindre små lån med hög ränta som ofta kallas för sms lån eller snabblån. De utgör en ytterst liten del av de totala skulderna i Sverige men skapar mycket problem för de som väl ansöker och blir beviljade.

För att stärka det svenska konsumentskyddet har man föreslagit en lagändring den 1 januari 2025. Vi har sammanställt förslaget från 650 sidor ner till endast en.

Källor för artikeln:

  1. https://www.swedishbankers.se/repository/bankfokus/bankfokus-nr-3-2018/stora-skillnader-mellan-europeiska-bolaanemarknader/
  2. https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-bankmarknad/hushaallens-laan/
  3. https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/staff-memo/svenska/2018/skuldsattning-i-olika-aldersgrupper-i-sverige