Hoppa till innehåll
Comparia.se » Blogg » Räntetak för snabblån

Räntetak för snabblån

Regeringens utredare Johan Löfstrand föreslår ett räntetak för snabblån med syftet att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Förslaget om ett räntetak på 40 % blir med stor sannolikhet svensk lag från den 1 juli 2018.

Räntetak på 40 %

Svenskarnas skuldsättning samt antal ärenden hos kronofogden ökar i en snabb takt. Många skyller detta på lättillgängligheten till snabba krediter såsom smslån. Regeringen tillsatte en utredningsgrupp för att ta reda på om det krävs ny lagstiftning för att komma till bukt med problemet. Utredningen blev klar i oktober 2016 och föreslår att krediträntan inklusive dröjsmålsräntan för en högkostnadskredit inte får överstiga 40 %.

Vidare införs ett kostnadstak som innebär att konsumenten aldrig ska kunna bli skyldig att betala mer än 100 % av kreditbeloppet i kostnader till kreditgivaren. Dessutom föreslår utredningen att kraven på kreditprövningen ska skärpas, att det ska bli svårare att förlänga löptiden och att konsumenterna ska få ta del av en särskild upplysning i samband med att dessa krediter marknadsförs.

Med största sannolikhet kommer dessa förslag att träda i kraft från 1 juli 2018. Hur påverkar det snabblåneföretagen?

Hikmet Ego, ordförande för branshföreningen för snabblån, menar att ett räntetak på 40 % skulle kunna ta död på hela marknaden.

– Det skulle innebära slutet för snabblån, för en sådan nivå betalar inte ens pappret som fakturan skrivs ut på, säger Hikmet Ego

Källa: SVD

Andra instanser ställer sig också kritiska till en lag om räntetak. Advokatsamfundet skickade ett remissvar där man menade att det tänkta förslaget varken gynnar konsumenterna eller kommer få den effekt som är tänkt.

Den finska modellen

Under 2013 införde Finland ett räntetak för högkostnadskrediter. Räntetaket infördes med syftet att få bort snabba och korta lån från marknaden. Vad som i själva verket hände var att marknaden anpassade sig och istället för att erbjuda små lån med korta återbetalningstider ökade både lånebelopp såväl som återbetalningstid.

Med det i bakhuvudet kanske det är rimligt och anta att samma sak även kommer ske i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *