Hoppa till innehåll
Comparia.se » Blogg » Ny regler för konsumentkrediter från 1 januari 2025

Ny regler för konsumentkrediter från 1 januari 2025

Nya skärpta regler och lagar för konsumentkrediter i Sverige från och med 1 januari 2025. Det förslår ett betänkande som inkom till Regeringen 29 juni 2023. Enligt uppgifter till Comparia.se förväntas förslaget gå igenom och därmed verkställas från början på 2025.

Vad som hänt (framsteg och beslut)

Här är en sammanfattning av händelserna och besluten enligt de specifika datumen:

 • 3 november 2021: Regeringen beslutar att tillsätta en särskild utredare för att granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder för att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (direktiv 2021:108). Kathrin Flossing utses till särskild utredare.
 • 24 januari 2022: Flera personer förordnas som sakkunniga och experter för att biträda utredningen.
 • 24 februari 2022: Martin Olsson entledigas och ersätts av Anna Hult som jurist vid Konsumentverket.
 • 8 juli 2022: Anders Dölling entledigas från sitt uppdrag.
 • 18 augusti 2022: Per Nordkvist förordnas som biträdande verksamhetsområdeschef från Finansinspektionen.
 • 26 januari 2023: Regeringen beslutar om tilläggsdirektiv för att förlänga utredningstiden till den 29 juni 2023 (direktiv 2023:14).
 • 22 maj 2023: Rådgivaren Michael Andersson slutar sitt uppdrag.
 • 29 juni 2023: Utredningen överlämnar betänkandet ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38).

Förslag i betänkandet

Förslaget som kommit in till regeringen den 29 juni 2023 som förväntas gå i kraft den 1 januari 2025 är i tre delar. Förslagen berör först konsumentkreditmarknaden (1), för det andra hur register av krediter förs (2) samt hur man ska hantera befintliga skuldsatta konsumenter (3).

1. Konsumentkreditmarknaden

Första delen av förslaget rör den svenska konsumentkreditmarknaden och hur man kan skapa en sundare marknad. Delen innefattar följande specifika åtgärder:

 1. Stärka konsumentskyddet vid marknadsföring och försäljning
 2. Skärpt reglering för erbjuda spel på kredit
 3. Skärpta regler vid kreditprövning
 4. Begränsningar och villkor för prissättning av krediter

Marknadsföring och försäljning

Det finns idag regler och lagar kring hur man får marknadsföra och sälja krediter men rapporten uppvisar vissa brister. Förslaget är därmed att stärka och förtydliga vissa delar om hur marknadsföring och försäljning ska gå till.

Skärpt skydd för erbjuda spel på kredit

Idag är det förbjudet för spelbolag att erbjuda spel med krediter, då det kan uppmana spelare att spela långt över vad man har ekonomi till. Dock påpekar undersökningen brister i skyddet och man föreslå ett utökat och förtydligat skydd. I vissa fall har man noterat att spelbolag länkar och hänvisar till betalföretag som också erbjuder kredit.

Man fastställer dock även i samma förslag att det inte bör eller föreligger någon anledning att förbjuda spel med kreditkort.

Skärpta regler vid kreditprövning

Alla kreditgivare i Sverige måste göra en kreditprövning på nya kunder. Som det ser ut nu finns det inga krav på vilka uppgifter som måste lämnas och kreditprövningen mellan bolagen varierar. Det föreslås därmed ökade krav på vilka uppgifter som ska samlas in, samt krav på att uppgifter från SKRI-register hämtas.

Syftet och bedömningen av resultatet för en sådan förändring skulle vara att färre dåliga lån beviljas, vilket skyddar konsumenterna på marknaden.

Begränsningar och villkor för prissättning av krediter

Sista delen i att skapa en bättre och säkrare konsumentkreditmarknad innefattar begränsningar och prissättning av krediter. I flera andra länder har man infört ett räntetak på krediter, vilket man även föreslår i Sverige. Det föreslagna taket ska vara 20 procent. I andra länder som t.ex. Finland har man 20 procent men där har det föreslagits än ändring till 15 procent.

Av döma andra marknader har effekten varit mycket god och andelen dåliga krediter på marknaden har minskat. Till mängden krediter (belopp) motsvarar delen över 20 procent i ränta endast 1 procent av alla krediter. Vilket skulle få en liten effekt på hela kreditmarknaden men en god effekt på de mest utsatta konsumenterna.

2. SKRI register

SKRI-register är ett register som centralt ska rapporteras av kreditgivare för att ordentligare skydda låntagare. Upplägget har framgångsrikt används i flera andra länder, däribland Finland. Ett gemensamt register gör att en bättre bild av en låntagares situation reflekteras vid en ansökan.

De bolag som inte följer och rapporterar sina kunder i SKRI-registret riskerar böter och förlorade tillstånd. Enligt förslaget.

3. Skuldsatta konsumenter

Sista delen i hela förslaget som inkommit till regeringen rör redan skuldsatta konsumenter. Man förslår ytterligare hjälp till redan skuldsatta konsumenter genom att stärka reda befintliga delar i lagen som t.ex. låntagares möjlighet att få avbetalningsplan av kreditgivare.

Man förslår även ett större och bättre stöd från rådgivare om hur man ska hantera skulder. En del innefattar att bättre förstå varför svenska befolkningen är skuldsatt och analysera vilket behov i form av hjälp de har.

Vår kommentar

Vi på Comparia har en lång historia av att jämföra och informera krediter. Vår del i regleringen berörs under marknadsföring, där vi måttfullt behöver framställa de olika låneformerna. Vi anser att det förstärkta skyddet är välkommet, och vi stöttar en sundare och mer reglerad kreditmarknad.

Våra finansexperter Kim Nikander och Rebecca Adilsson kommenterar:

 1. Begränsningar i krediters villkor, de vill säga konkret, ett räntetak är välkommet och kommer skydda de mest utsatta konsumenterna
 2. Ett gemensamt SKRI-register kommer med säkerhet skydda fler konsumenter som i olika utsatta situationer inte borde beviljas ett lån