Vad är jämkning?

Jämkning är när arbetsgivaren gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad skattetabellen visar. Jämkning är vanligt förekommande om man har ett bolån eller om man har flera arbetsgivare.