Kreditvärdighet - Så avgörs ditt kreditvärde och dina chanser att få ett lån

Funderar du på att söka ett lån? Då behöver du ha koll på din kreditvärdighet.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om kreditupplysningar, hur en kreditprövning går till och vad du kan göra för att förbättra din kreditvärdighet och dina chanser att få ett lån. 

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är det mått som används för att ta reda på dina möjligheter att betala tillbaka ett lån. Banken eller långivaren tar därför reda på din kreditvärdighet innan de ger besked om du beviljas ett lån och vilken ränta du får låna till. För att få fram din kreditvärdighet gör långivaren en kreditupplysningen på dig som låntagare.

Förutom att få reda på ens förmåga att betala tillbaka lånet kollas kreditvärdigheten för att säkerställa att du som låntagare kan betala andra utgifter såsom hyra och mat. 

För att ta reda på kreditvärdigheten använder banker och andra långivare kreditupplysningsföretag, där det största är Upplysningscentralen (UC). Andra kreditupplysningsföretag som kan nämnas är Bisnode och Creditsafe

Din kreditvärdighet baseras bland annat på:

Civilstånd:

Huruvida man är gift eller inte.

Folkbokföring:

Om man är bosatt i Sverige

Inkomstuppgifter:

Din inkomst under de senaste åren.

Befintliga lån och krediter:

Om du har några aktiva lån och hur många krediter som du är beviljad.

Eventuella betalningsanmärkningar och registrerat skuldsaldo:

Om du har betalningsanmärkningar hos Kronofogden eller om det finns betalningsanmärkningar. 

Tidigare kreditupplysningar:

Gjorda kreditupplysningar får finnas kvar i registret i max ett år. Detta betyder att kreditupplysningsföretagen endast kan se de förfrågningar som skett under det senaste året. Har du låg kreditvärdighet kan du alltså vänta ut dina tidigare kreditupplysningar för att bättra på dina chanser att få ett lån.

Betalningsanmärkning:

En betalningsanmärkning sparas som mest i tre år. Om det är så att att du har en betalningsanmärkning får du alltså vänta i tre år för att anmärkningen inte längre ska synas på din kreditupplysning. Även om du betalar av skulden som låg till grund för din betalningsanmärkning tidigare än sagt förfallodatum så finns informationen kvar i tre år. 

Skuldsanering:

Uppgifter om skuldsanering ska tas bort senast fem år efter det att beslutet om skuldsanering togs. Sträcker sig betalningsplanen längre än fem år finns uppgiften om skuldsanering kvar tills betalningsplanen är avslutad.

Vad är en kreditprövning?

När du ansöker om ett lån kommer långivaren att genomföra en kreditprövning för att försäkra sig om att du klarar av att betala räntor, avgifter och amorteringar på lånet. Långivaren tar en kreditupplysning för att ta reda på så mycket som möjligt om din ekonomiska status och bedöma om du kommer att ha förmåga att betala tillbaka ditt lån i tid.

En annan anledning är att långivaren vill vara säker på att du som låntagare inte skaffar dig skulder som du inte kan hantera. Kreditprövningen är en central del av den samlade riskbedömning som varje långivare gör innan de godkänner ett lån. Syftet är att så långt det är möjligt minimera risken för att råka ut för en kreditförlust, alltså att inte få tillbaka de pengar man lånat ut.

Kreditupplysning tas vid alla lån

Många långivare erbjuder lån utan UC, alltså utan att kontrollera din återbetalningsförmåga med hjälp av kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen. Men även om det inte tas någon UC så tar alla långivare en kreditupplysning. De måste nämligen göra en noggrann kreditprövning enligt Konsumentkreditlagen innan de beviljar ett lån.

En utvärdering av din kreditvärdighet görs vid alla former av lån och oavsett lånets storlek och löptid. Det spelar alltså ingen roll om lånet är på 1 000 eller 300 000 kronor eller om det ska betalas tillbaka inom en månad eller tio år.

 kreditkort

Din betalningsförmåga avgör

Den grundläggande förutsättningen vid en kreditupplysning är alltid att du ska ha ekonomiskt utrymme att betala tillbaka hela lånet och även att klara av att betala räntor, handläggningsavgifter och annat som kommer med lånet. Du ska också ha pengar över till dina löpande utgifter.

Om prövningen exempelvis visar att du kan betala tillbaka på lånet men knappt har råd att köpa mat efter eller betala hyran är sannolikheten större att du inte kommer att uppfylla dina åtaganden och betala tillbaka lånet i tid. Då blir också långivaren mindre benägen att bevilja dig ett lån.

Så går en kreditprövning till

Egentligen finns det inget exakt regelverk som säger hur en kreditprövning ska gå till. I grova drag kan man emellertid säga att det är en samlad bedömning av din ekonomiska situation. Långivaren tittar på ett flertal parametrar men de viktigaste är dina inkomster, utgifter, skulder och tillgångar.

Sammantaget ger de här uppgifterna företaget en tydlig bild av din förmåga att betala tillbaka ett eventuellt lån. Om du bor i ett hushåll med flera personer (maka, make, sambo eller familj) tar man ofta med hela hushållets ekonomi i sin bedömning. Syftet med den här granskningen är att avgöra hur god din betalningsförmåga är och sluta sig till hur pass mycket du kan betala tillbaka och hur snabbt - givetvis i förhållande till lånet du sökt.

Alla utgifter spelar in

Du kanske skulle kunna betala tillbaka ett lån på 15 000 kronor på sex månader med din nuvarande inkomst och boendekostnad. Samtidigt har du en dyr bil som kostar, ett tidigare lån eller en osäker anställning. Något som kan betyda att din betalningsförmåga är lägre än vad den skulle varit om du saknat sådana utgifter. Något som kan medföra att långivaren anser att det innebär en högre risk att låna ut pengarna till dig.

Man tar alltså alla dina levnadsomkostnader i beaktande - ofta utgår företagen från Konsumentverkets beräkningar av vad som är skäliga levnadskostnader när de fattar sitt beslut. Men även om det skulle se skralt ut i kassan efter att du amorterat på bilen och studielånet behöver loppet inte vara slut. Du blir sällan dömd på en enda punkt.

 kreditupplysning

Kreditupplysningsföretag

Långivarna har sällan möjlighet att få fram ett tillräckligt underlag för att besluta om ditt lån på egen hand. För att avgöra du är tillräckligt kreditvärdig för att beviljas ett lån samarbetar långivarna med kreditupplysningsföretag. Genom dessa kan långivare få finansiell information om dig, till exempel skulder hos kronofogden eller om du har betalningsanmärkningar.

Myndighetsregister och tredjepartsföretag

Företagen använder också andra källor för att få en komplett bild av din ekonomi - ofta använder man sig av databaser från olika myndigheter som Skatteverket och Kronofogden. Många långivare har också själva utförliga register där de samlat på sig information. De händer även att de köper information av tredjepartsföretag.

Upplysningscentralen

Det finns ett flertal företag som jobbar med kreditupplysning i Sverige. Den mesta kända aktören är Upplysningscentralen eller UC som de ofta benämns. Men det finns många andra företag som sysslar med att bedöma privatpersoner och företags kreditvärdighet på uppdrag av långivare. Upplysningsföretagen jobbar med kreditregister, både egna och externa, som innehåller uppgifter om privatpersoners ekonomiska förutsättningar och förehavanden.

Endast UC som räknar antalet upplysningar

Upplysningcentralen är den största aktören som sysslar med kreditupplysningar och de flesta banker och långivare som erbjuder större lån använder dem. Om du behöver ta ett mindre lån kan det ofta vara en en fördel att vända sig till en långivare som använder ett alternativt företag som Bisnode, Creditsafe eller Sergel Inkasso för sina upplysningar. Det är nämligen endast UC som sparar information om antalet upplysningar som tagits på dig.

Undvik onödig UC

Flera upplysningar hos exempelvis Bisnode, som är ett populärt alternativ bland många snabblångivare, påverkar alltså inte din kreditvärdighet negativt. Många snabblångivare lyfter gärna fram att de erbjuder lån utan UC, alltså lån där kreditupplysningen görs av ett företag som inte är Upplysningscentralen, i sin marknadsföring. Det är därför lätt att undvika att få onödiga förfrågningar till UC. Fråga gärna om du är osäker på om en långivare använder UC.

Begär ut dina uppgifter

Kom ihåg att du alltid har rätt att ta del av de uppgifter som Upplysningscentralen och andra upplysningsbolag har på dig. Du kan till och med få en helt kostnadsfri utskrift en gång per år av din information från alla upplysningsföretag som är verksamma i Sverige. Du måste dock skicka in din förfrågan skriftligt och den ska vara undertecknad, detta för att ingen obehörig ska kunna begära ut känslig finansiell information om dig.

 kredit

Många kreditupplysningar försämrar din kreditvärdighet

En person som har ett stort antal kreditupplysningar, eller kreditförfrågningar som de också heter, från Upplysningscentralen anses allmänt vara mindre kreditvärdig än en person som inte har några alls. En eller två upplysningar skadar i de flesta fall inte. Men om du börjar stapla noteringar hos UC på hög kan många långivare dra öronen åt sig.

Många förfrågningar tyder på att du ofta lånar pengar, köper saker på avbetalning eller på annat sätt har bristande kontroll över din ekonomi. Långivare tenderar att anse att sådana personer är en högre kreditrisk och kan därför luta åt att säga nej eller erbjuda dig sämre villkor för samma lån, till exempel genom att kräva en högre ränta eller snabbare amorteringstakt.

Testa en annan långivare

Finansinspektionen stående rekommendation är att många kreditprövningar inte i sig ska vara skäl nog att neka någon lån. Så ge inte upp om du får avslag på din låneansökan hos en långivare. En annan långivare kan mycket väl ha en mer generös filosofi och säga ja. Det är helt upp till de enskilda långivarna vem de lånar ut pengar till.

Upplysningar rensas efter ett år

Man ska också komma ihåg att information om kreditprövningar enligt lag får ligga kvar i kreditregistret i maximalt ett år. Det är med andra ord aldrig kört bara för att det tagits många kreditupplysningar på dig tidigare. Din kreditvärdighet förbättras också över tid om du undviker oansvariga ekonomiska handlingar och kan faktiskt vara helt återställd efter några år.

 GDPR

GDPR - Ny personuppgiftslag

Tack vare den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)  har privatpersoner fått ett mycket starkare inflytande över uppgifter som lagras av myndigheter, organisationer och företag. GDPR är en EU-förordning  som reglerar behandling av alla typer av information som direkt eller indirekt kan knytas till en viss person. Lagen gäller i alla EU-länder, i Sverige ersätter förordningen den tidigare Personuppgiftslagen (PUL).

De nya reglerna innebär att privatpersoner får mer kontroll över den information, som rör dem,  som företag och organisationer lagrar och behandlar. Du kan numer med ett par undantag begära att få tas bort från företagens register och databaser. Eftersom lagen är så pass ny råder viss osäkerhet om vad det här betyder för kreditupplysningsföretagen och deras möjligheter att lagra information om dig. Kreditupplysningslagen gäller dock fortfarande så det är går inte att få upplysningar strukna ur UC:s register.

 

Jag har betalningsanmärkningar - får jag låna?

Det är inte ovanligt att personer som misskött sin ekonomi eller varit i pengaknipa har betalningsanmärkningar. Den som har betalningsanmärkningar har betydligt svårare att få lån, skaffa hyreskontrakt och köpa saker på avbetalning (som också är en form av lån). Det är emellertid företagen som själva bestämmer vem de vill låna ut pengar till och det behöver inte alls vara kört bara för att du en gång fått en betalningsanmärkning.

Betalningsanmärkningar är inte allt

Faktum är det i ett förarbete till Sveriges konsumentkreditlag står klart och tydligt att betalningsanmärkningar inte bör vara ensamt skäl att neka en person att låna pengar. Enligt praxis ska också betalningsanmärkningen plockas bort från alla register på dagen tre år efter att den registrerades. Att du fick en betalningsanmärkning för länge sedan behöver alltså inte innebära att du aldrig mer kan ta ett lån.

 

En medlåntagare förbättrar dina chanser

Om du blivit nekad att låna pengar kan ett alternativ vara att ha en medlåntagare. Alltså en person som står som ansvarig för lånet tillsammans med dig. Om du blir nekad på egen hand kan detta alternativ öka dina chanser att få låna pengar. De flesta långivare som erbjuder större privatlån och nästan alla banker erbjuder den möjligheten vid exempelvis bolån. Medlåntagare kan vara en make eller maka, föräldrar, syskon, sambo eller annan närstående.

Delat ansvar

Medlåntagaren är betalningsansvarig precis som den som står som primär låntagare och har alltså samma krav på sig att betala tillbaka lånet i tid. Det här betyder att långivaren kan kräva båda personerna på hela beloppet. Om du bara har möjlighet att betala tillbaka 20 procent av lånet kan långivaren alltså kräva de resterande 80 plus ränta och andra avgifter av din medlåntagare.

Tänk efter en extra gång

Medlåntagaren bör alltså vara någon som litar på dig och ni bör båda vara medvetna om vad ni ger in på. Ett stort ansvar ligger också på dig som primär låntagare, det är inte roligt att förstöra en relation om du inte uppfyller din del och medlåntagaren blir tvungen att betala tillbaka en stor del av lånet på egen hand. Fördelen är förstås att ni som två låntagare har en bättre samlad förmåga att betala tillbaka. Detta innebär en lägre risk för långivaren som då alltså blir avsevärt mer benägen att bevilja lånet.

En säkerhet ökar dina chanser att få låna

Det är inte ovanligt att långivaren vill ha någon form av säkerhet för att kunna bevilja dig ett lån. Anledningen är mycket enkel. Om det skulle vara så att du inte har möjlighet att betala tillbaka måste företaget försäkra sig om att inte förlora sina pengar. När du tar ett större lån som ett bostadslån eller billån är det själva bostaden eller bilen som utgör säkerheten.

Pantbanker

Vid andra lån kan en pant vara aktuell. Vid ett pantlån du lämnar något värdefullt som en dyr klocka, ett instrument, konst eller något annat värdefullt föremål som säkerhet. Så jobbar pantbanker som bygger hela sin verksamhet på att låna ut pengar till privatpersoner med föremål som säkerhet.

Skaffa en borgenär

Ytterligare ett alternativ är att en annan person går i borgen för lånet. Att vara borgenär innebär att man lovar att betala lånet om gäldenären (låntagaren) inte klarar av uppfylla sitt åtagande att betala tillbaka i tid. Generellt har lån där det inte finns någon säkerhet, så kallade blancolån, betydligt högre ränta än lån där det finns en säkerhet. Det är en av anledningarna till att snabblån, där säkerhet saknas, är dyrare än traditionella banklån och pantlån. Det kan därför vara värt att undersöka om du har möjlighet att få någon du känner att gå i borgen för ditt lån.

 

Långivare med lägre krav

Om du vill ta ett större lån som ett bostadslån är kraven ofta ganska höga. De flesta traditionella låneinstitut som de stora bankerna kan också ha strikta krav oavsett hur stort lånet är. Om du har låg inkomst, betalningsanmärkningar och många kreditupplysningar är sannolikheten hög att du blir nekad att ta lån.

Nystart för din ekonomi

Vissa långivare erbjuder omstartslån som speciellt riktar sig till personer som har låg kreditvärdighet på grund av dålig ekonomi, betalningsanmärkningar och liknande. Omstartslånen kan användas till större affärer som köp av bostad och bil eller för att betala av tidigare lån. Om du har många mindre skulder eller har svårt att få lån från de stora bankerna kan den här typen av lån vara ett bra alternativ. Räntan är oftast lite högre än vad du skulle betala för ett vanligt banklån hos någon av storbankerna men samtidigt lägre än många andra privatlån.

Snabblån

På senare år har många alternativa låneinstitut växt fram som erbjuder lån med lägre formella krav, lån med kortare löptid och på lägre belopp. Många av de nya låneinstituten fokuserar på snabblån eller smslån, alltså lån med en löptid på 30 till 90 dagar och på mindre summor. Vanligtvis brukar beloppen du kan låna hos företag som specialiserat sig på smslån ligga på 1 000 till 20 000 kronor.

Snabblån - inte så dyra som de verkar

Snabblånen har fått mycket negativ uppmärksamhet i media på grund av den höga effektiva räntan. Vissa tidningar har gått så långt som att kalla smslånen ocker. Det är emellertid en smula missvisande att stirra sig blind på den effektiva räntan som beräknas på alla lånekostnader utslaget på ett år.

Eftersom smslånet är tänkt att betalas tillbaka mycket snabbare, oftast inom en månad, blir den faktiska kostnaden aldrig så hög som beräkningar av den effektiva räntan gör gällande. Om du vill låna en mindre summa kan ett snabblån därför vara ett bra alternativ. Det behöver heller inte bli dyrt förutsatt att du betalar tillbaka lånet i tid.

Konsumentkrediter

Utöver de renodlade smslånen har även flera andra låneformer blivit allt vanligare under de senaste åren. Många nya kreditgivare som erbjuder privatlån (alltså lån utan säkerhet) har etablerat sig och blivit allt mer populära. Flera av dessa företag erbjuder dessutom lån med låga krav och relativt förmånliga villkor.

Låna utan UC

Hos somliga långivare som ger ut snabblån kan du exempelvis ta både traditionella smslån och men också olika typer av kreditlån på lite större summor. Många av snabblåneföretagen kan erbjuda lån utan UC då de inte använder sig av Upplysningscentralen utan tar i stället kreditupplysningar via Bisnode och eller ett annat alternativt kreditupplysningsföretag. Om du behöver låna en mindre summa pengar och vill undvika en notering hos UC kan lån hos en smslångivare vara ett bra alternativ.

 stopp

Vad gör jag om min låneansökan nekas?

Man ska komma ihåg att det aldrig är en rättighet att få låna pengar. Även om du uppfyller alla officiella uttalade krav som lagen och långivaren ställer upp och har mer än tillräcklig inkomst för att betala tillbaka lån såväl som ränta så har företaget rätt att säga nej. Långivarna jobbar med en helhetsbedömning av din betalningsförmåga och det kan vara flera faktorer som spelar in i ett negativt beslut.

Kontakta långivaren

Får du ett avslag på din låneansökan har du alltid rätt att få reda på varför. Som långivare är företaget skyldigt att informera dig om orsaken. Tycker du att de har fel och ändå vill ha ett lån kan du alltid försöka igen - kanske kan du komplettera med information som styrker din kreditvärdighet. Det är också bra att försöka få tag i underlaget för beslutet så att du lättare kan åtgärda de saker som låg till grund för det negativa beskedet och öka dina chanser att beviljas lån i framtiden .

 bättre ekonomi

Så förbättrar du din kreditvärdighet

Det är aldrig kört bara för att du en gång blivit nekad ett lån. Man kan alltid söka igen efter att ha förändrat de omständigheter som påverkat din kreditvärdighet negativt. Dessutom förbättras din kreditvärdighet över tid om du undviker smålån, köp på avbetalning och annat som drar ner ditt kreditbetyg. Det finns också flera saker du kan göra för att snabbt förbättra din kreditvärdighet och öka dina chanser att få ett lån.

 

Sex tips som ökar dina chanser att få lån

Har du sökt lån men blivit nekad av flera långivare? Kanske dras du med ett flertal skulder, har låg inkomst eller annat som gör det svårt att låna. Ta det lugnt. Det finns alltid saker man göra för att förbättra sin kreditvärdighet och möjligheterna att få ett lån. Här listar vi de sex främsta.

1. Gör en kreditprövning på dig själv

Miniräknare

För att förbättra din kreditvärdighet behöver du först ta reda på vad som gör den mindre bra. En bra början är att ta reda på vilka kreditupplysningsbolag som har tagit upplysningar på dig och begära ut all information de har om dig. Om företaget använts sig av tredjepartsinformation, till exempel en extern databas, har du alltid rätt att få veta vilken källa de använt och vilka uppgifter företaget tittade på när de beslutade om ditt lån.

Ofta använder man sig av ett kreditupplysningsföretag som Upplysningscentralen eller Bisnode. Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära ut den informationen. Skicka en skriftlig begäran. Ett annat alternativ är utnyttja tjänster som redovisar kreditbetyg. De flesta av dessa tjänster är framtagna för företag men det finns också applikationer som visar privatpersoners kreditbetyg. Ett exempel är Schibsteds mobilapp Kreddy som Comparia tidigare testat. 

2. Undvik kreditupplysningar och smålån

Många kreditupplysningar från UC sänker din kreditvärdighet. På samma sätt är utestående skulder i alla former negativt för din kreditvärdighet, framför allt smålån som smslån och andra mindre blancolån.

Även avbetalningar påverkar din kreditvärdighet. När du köper en vara på avbetalning tar du nämligen ett lån, ofta är det till och med en långivare som står för lånet och inte handlaren som sålde varan. Därför tas alltid en kreditupplysning vid köp på avbetalning och det är i många fall UC som genomför den. Undvik detta så att du inte drar på dig fler upplysningar i onödan.

3. Samla dina lån

Möte på banken

Skulder är aldrig bra för kreditvärdigheten. Men det är faktiskt betydligt bättre att ha en enda stor skuld än många små. Dessutom får du så gott som alltid bättre villkor på ett stort lån med lång löptid än på mindre lån som ska betalas tillbaka snabbt. Räntan är lägre, du slipper extra uppläggningsavgifter, fakturaavgifter och andra administrativa kostnader.

Du har alltså mycket att tjäna på att slå ihop dina mindre lån till ett stort. Ett större lån kan också användas till att slutbetala saker du eventuellt köpt på avbetalning.

4. Klipp onödiga kreditkort

Samling av kreditkort.

Att handla saker på kreditkort är också en form av lån. Det görs också en kreditupplysning när du ansöker om ett kreditkort, oftast av Upplysningscentralen då kort kan ha ett ganska högt kredittak. Att ha flera aktiva kreditkort hos flera olika kortutgivare är samma sak som att ha skulder hos flera olika långivare. 

Det kan alltså vara klokt att överväga att betala av dina kreditkortsskulder och säga upp överflödiga kort. Kontakta din kortutgivare och gör upp en avbetalningsplan. 

5. Sanera dina skulder

Miniräknare

Allra bäst är förstås att inte ha några kreditskulder alls. Om du betalar av dina skulder kommer det i rask takt förbättra ditt kreditvärde. Kanske har du saker som du kan sälja för att dra in lite pengar, t. ex. konst, dyra smycken, elektronik eller andra kapitalvaror du inte använder? Använd pengarna till att betala av mindre lån och kreditkortsskulder.

Upprätta också en hushållsbudget och se om du kan dra ner på löpande kostnader.  Får du pengarna över kan de också användas för att betala av på dina skulder. 

6. Öka din inkomster

Dina inkomster är en central faktor i varje kreditprövning. Har du låg lön är dina möjligheter att betala tillbaka ett stort lån av uppenbara skäl lägre än om du skulle haft en riktigt bra lön. Det kan därför vara klokt att se över möjligheterna att öka dina inkomster.

Att ta ta ett extrajobb på helger eller kvällar är en bra början. Om du har ett fast jobb kan du också fundera på din prestation där. Har du varit anställd länge eller gjort något riktigt bra på sistone? Prata med chefen och boka in ett lönesamtal.